Nạp thẻ
nạp xong đợi ít phút rồi nhấn nút tải lại trang hoặc điền sdt xuống ô bên dưới để nhận số